VARDZİA Manastırı

Vardzia Manastırı, güneybatı Gürcistan’da, Javaheti bölgesindedir. Ortasından Kura nehrinin aktığı, yüksekliği 120 metreyi bulan bir vadinin kuzey yamacına yapılmıştır. Tamamen kayaya oyularak oluşturulan yedi katlı kompleks, 227 metre uzunluğunda, 40 metre yüksekliğindeki bir alanı kapsamaktadır.

Kompleksin yapımına Gürcü Kralı III. George ve onun kızı Kraliçe Tamara zamanında başlanır. Aslında 12. yüzyılın sonunda Pers akınlarına karşı korunmak amacıyla yerleşim yeri olarak yapılmıştır. Daha sonradan manastıra dönüştürülmüştür. Günümüzde bu işlevini sürdürmektedir.

Manastır 1283 yılındaki depremde zarar görmüş; 16. yüzyıldaki Pers ve Türk akınları sırasında da yağmalanmıştır. Manastır Gürcistan Kültür Bakanlığı tarafından 20. yüzyılın ortalarında restore edilir.

Manastır kilise, yemekhane, kütüphane, toplantı salonu, şarap üretim yeri ve 600 den fazla farklı işlevlerde kullanılan odadan oluşur. Manastırın su ihtiyacını karşılamak amacıyla, pişmiş topraktan borularla gelişmiş bir su sistemi yapılmıştır.

Manastıra giriş batı taraftaki tek bir kapıdan sağlanır. Manastırın merkezinde bulunan kilise 1184–1186 yıllarında, Kraliçe Tamara tarafından yaptırılmış ve Meryemana’ya adanmıştır. Tamamen kayaya oyularak oluşturulan kilise tek nefli bazilikal planlıdır. Doğuda atnalı biçimindeki apsis bulunur. Apsis, üzerine ikonaların asıldığı ve ikonostasis adı verilen paravanla ana mekandan ayrılır. Kiliseye giriş güney ve batı duvardaki iki ayrı kapıdan sağlanmıştır. Kilisenin kuzeyinde, kutsal eşyaların saklanması için kullanılan bir oda; güneyine ise 13. yüzyılda bir çan kulesi eklenmiştir.

Kilisenin duvarları İncil konulu sahneler ile kraliçe Tamara ve Meryem’in eşsiz freskoları ile bezenmiştir. Kilisenin kuzey duvarında babası ile birlikte resmedilen Kraliçe Tamara elindeki kilisenin maketini, Meryem ve İsa’ya sunarken gösterilmiştir. Apsis yarım kubbesinde ise Meryem kucağında İsa ve iki yanında birer başmelek resmedilmiştir.

paylaş

proje

datur