Tarih

Çoruh Vadisi, farklı tarihi dönemlerin izlerini taşır. Yüzyıllarca bölgede hüküm süren Bagrat Hanedanlığı zamanında, özellikle 9. yüzyıl başlarından 11. yüzyıl ortalarına kadar inşa edilen kiliseler, zengin bir döneme tanıklık eder. Bölge 16. yüzyılda Osmanlıların egemenliğine geçer. Osmanlı egemenliğinde bazı kiliseler cami olarak kullanılmaya başlar. Osmanlı hakimiyetine girmeden önce birçok medeniyet tarafından yapılmış olan pek çok kale de Osmanlılarca onarılarak kullanılır.

Detaylı Bilgi

 Görkemli kiliseleri, hakim tepelerdeki kaleleriyle bir masal ülkesini anımsatan Çoruh Vadisi, farklı tarihi dönemlerin izlerini taşır. Bayburt-İspir-Yusufeli hattındaki kalelerin yoğunluğu, bölgenin çok eskiden beri güvenliğinin sağlandığının kanıtıdır. Bakır başta olmak üzere maden kaynakları bakımından zengin bir coğrafyada, maden yataklarını kontrol altında bulundurabilmek ve kısa zamanda Karadeniz sahiline ulaştırabilmek için Çoruh Vadisi vazgeçilmez bir öneme sahip olmuştur. Strabon, Kafkaslar ve Karadeniz üzerinden gelen doğal ve tarihi yolların birleştiği bir yer olan Çoruh Vadisi’nin dağlık bir alan olmasına rağmen “… zira genel olarak Paryadros dağ silsileleri arasında iyi sulanmış ve ormanlık yerler olduğundan ve birçok yerleri derin dereler ve dik uçurumlarla temayüz ettiğinden büyük kaleler yapmağa çok elverişli…” olduğunu söyler. Bölgenin Roma İmparatorluğu’nun egemenliğine girmesi Pompeius’un MÖ 65′teki seferinden sonradır. Bizans ve Pers İmparatorluklarının mücadelesinden etkilenen bölge 7. yüzyılda Abbasilerin egemenliğine girer. Abbasilerin 806′da Bagratlılardan Aşot Msaker’i bölgeye vali ataması ile bölge altın çağını yaşamaya başlar. Abbasilerin 862′de İşkhanlar İşkhanı (Prensler Prensi) ilan ettiği I. Aşot’un 885′te kral ünvanı alması hem halife hem de Bizans İmparatorunca onaylanır. Yüzyıllarca bölgede hüküm süren Bagrat Hanedanlığı zamanında, özellikle 9. yüzyıl başlarından 11. yüzyıl ortalarına kadar inşa edilen kiliseler, şaşırtıcı boyutları ve yaratıcı tasarımları ile bugün büyük ölçüde ihmal edilmiş zengin bir döneme tanıklık eder. Bölge 16. yüzyılda Osmanlıların egemenliğine geçer. Osmanlı egemenliğinde bazı kiliseler cami olarak kullanılmaya başlar. Osmanlı hakimiyetine girmeden önce birçok medeniyet tarafından yapılmış olan pek çok kale de Osmanlılarca onarılarak kullanılır.

Kiliseler

osk_2Çoruh Vadisi’nin büyüleyici ortaçağ sanat ve mimari zenginliği sanatseverlerin nefesini kesecek güçtedir.  Devamı..

————————————————————————————————————————————————————————

Camiler

Çoruh Vadisi’ndeki tarihi camilerin hemen hemen tümü 19. yüzyıl eserleridir.  Devamı..

————————————————————————————————————————————————————————

Kaleler

castles-5

Genelde orta çağa tarihlenen bir çok kale ve gözetleme kulesi Çoruh kıyılarını süsler.  Devamı..

paylaş

proje

datur