Doğal Güzellikler

Jeoloji

1990′ların sonunda Gürcistan sınırı yakınındaki ilk barajın inşaatına kadar, Çoruh her yıl denize  3 milyon ton kum ve çakıl taşıdı. Irmak, vadi zemininde tarımı zenginleştiren alüvyonlu toprak setleri oluşturdu.

Detaylı Bilgi

Çoruh Irmağı, Ardanuç ve Tortum Çayları ile hızla akan Barhal akarsuyunun kıvrımlarından etkileyici ırmak manzaraları görülebilir. Nispeten genç kaya katmanları arasından geçen ırmak ve çaylar jeolojik geçmişten ipuçları sunar. Kıvrımlar boyunca sağlam katmanlı şist ve kuvarsitler görülebilir. Kaçkar sıradağlarının keskin zirveleri granitin yıllar içinde erozyona uğramasi ile oluştu.Çoruh etrafındaki bu yaşlı katmanlar, üzerindeki fosiller, subatanlar ve mağaraların bulunduğu üst Kretaceous kireçtaşı birikintileri ile dağlık arazileri oluşturuyor. Daha sonra, erimiş kaya çıkıntıları, bloklar halinde çatlayıp yükselerek, jeolojiyi daha karmarşık hale getiriyor.

1990′ların sonunda Gürcistan sınırı yakınındaki ilk barajın inşaatına kadar, Çoruh her yıl denize  3 milyon ton kum ve çakıl taşıdı. Irmak, vadi zemininde tarımı zenginleştiren alüvyonlu toprak setleri oluşturdu. İç kısımlar ile kıyı bölgeleri arasında iletişim bağlantıları oluşturan ırmaklar, ovalardaki büyük devletlerden bağımsız, kücük ve iyi korunan krallıkların gelişmesine neden oldu.

Narman Peri Bacaları

Yore halkı tarafından Kızıl Periler olarak adlandırılan Narman Peri Bacaları, bozulmamış doğal güzellikteki vadileri boyunca, gizemli bir ortamda doğa yürüyüşleri ve kamping yapılabilecek bir tabiat anıtı olarak korunmaya değer özellik taşımaktadır.

Detaylı Bilgi

Erzurum’un Narman İlçesi’ne 7 km uzaklıkta bulunan bu tabiat harikası, binlerce yıl boyunca rüzgâr ve yağmurun kırmızı renkteki kumlu toprağı aşındırması sonucunda oluşmuştur. 6.300 hektarlık ‘Yukarı Narman Havzası’nın yaklaşık olarak 1.500 hektarlık bölümünü kaplayan Narman Peri Bacaları, öncelikle ana materyalin su erozyonundan dolayı aşınması sonucu ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan oyuntular üzerinde rüzgâr erozyonunun da etkisiyle olağanüstü şekil ve desenlerin oluştuğu bu bölge, çok sayıda dar vadiden oluşmaktadır. Vadileri oluşturan yüksekliklerde,  neojen (üst miyosen) kumtaşı, çakıltaşı ve miltaşı tabakaları açık bir şekilde görülmektedir. Kırmızı renkteki miltaşı ve kiltaşı tabakaları, sıcak iklim şartlarında çökelen eveporit tortillar lateritleri andırmaktadır. Tortullardaki kırmız renk, demirin Fe2O3 şeklinde oksitlenmesinden ileri gelmektedir.

Tortum Gölü ve Şelalesi

Tortum Şelalesi, Türkiye’nin özellikle de Çoruh Vadisi’nin en görkemli doğal hazinelerinden biridir. Göl, Tortum Çayı’nın aktığı Tortum Vadisi’ni kapatan büyük bir toprak kayması sonucu oluşmuştur.

Detaylı Bilgi

Toprak kayması 8 km uzunluğunda ve 1 km genişliğindeki gizemli Tortum Gölü’nü ortaya çıkarmıştır. Göl, en derin noktasında 100 metre derinliğindedir. Bazı jeologlar, kaymanın Quaternary Dönem’in sonunda gerçekleştiğine inanmaktadırlar. Buna karşılık, kaymanın nispeten yakın zamanlarda gerçekleştiğine ve birkaç yüzyıl kadar önce vuku bulduğuna dair görüşlerde vardır. 1960 yılında Tortum Hidroelektrik Santrali’nin devreye girmesi ile su gölden kanallarla alınmakta ve türbinlere verilmekte, şelale sadece yüzeyden akan suyla beslenmektedir. Bu nedenle şelale en coşkun akışına, göldeki su düzeyinin en yüksek olduğu mayıs ve haziran aylarında ulaşmaktadır.

Yıkıklar (Yedigöller)

Yedigöller Tortum Gölü Havzası’ndan sızan suların oluşturduğu göllerdir. Yedinci göl Tortum Gölü’dür.

Detaylı Bilgi

Yıkık Bağlar’da denilen bölge Tortum Gölü’nün hemen altında Ulubağ Köyü’nün bir mahallesidir. Yıkıklar’ın (Yedigöller) denizden yüksekliği 800 metredir. Tortum Gölü Havzası’ndan sızan suların oluşturduğu göller bulunmaktadır. Çok büyük alabalık çiftliği vardır. Göl manzarası, karşısındaki piknik yeri harikuladedir. Her türlü meyve sebze yetiştirilmekte olup, göllerden elde edilen alabalıkların lezzetinin ünü ilimizin sınırlarını aşmıştır. Buraya ülkemizin dört bir tarafından turistler gelmektedir. Erzurum ilinin en ünlü mesire yeridir.

paylaş

proje

datur